Blog Archives

Киви от Петрич

Привет! Тази есен предлагаме публично за изкупуване и голямо количество киви! Плодовете са отгледани в малко семейно стопанство в гр. Петрич. За да направите заявка, посетете нашия модул за заявки и следвайте инструкциите!

Posted in Публични акции Tagged with: