Принципи и цели

Хранкооп представлява неформална група от граждани обединени от идеята за отглеждане и предлагане на чиста храна и устойчиво земеделие.

От самото начало при нас има място за различни групи, които се самоорганизират и координират помежду си. Комуникацията се случва онлайн – по електронна поща и с други социални медии. Там се споделя информация от производителите за техните продукти, проучва се интереса и се набират поръчки, прави се организация на доставките и на срещите, с които се случва обмена. Правим и акции за доброволна помощ на ферми особено в сезоните на засаждане и на беритба.

При включване на нов член при нас е нужна поне една препоръка и личен контакт с някой съществуващ член на групата. По този начин новодошлите се интегрират по-лесно, като си имат другар и съветник. Така градим и разширяваме кръговете на доверие помежду си.

С производителите се познаваме лично и по този начин съкращаваме дистанцията и получаваме най-коректна информация. Важен за нас е принципа за прозрачност и справедливост на цените, за да има реално заплащане за труда на производителя и също така реализиране на достъпни цени за всички социални кръгове.

Нашата цел е чистата храна да бъде достъпна и по този начин допринасяме за хранителната независимост на своята общност и в обществото като цяло.

В момента работим главно с групови поръчки на едро и разпределяне на определени хранителни продукти. Желанието ни е да развием система за поръчка на кошници, с които можем да осигурим снабдяването на домакинствата с пълен набор от пресни продукти всяка седмица. Също мислим за складиране и предлагане на пакетирани или насипни дълготрайни продукти, като зърно, ориз, фасул, леща и пр. В тези насоки имаме опити, но все още не са разработени до пълен потенциал. Също не е разработена средата ни за комуникация където могат да се обменят съвети, информация за продукти, рецепти, препоръки и да се обявяват събития.

Принципи

Всичко, което Хранкооп предлага се гради около идеята за среща. Лична среща между производители и купувачи, между фермери и граждани, която е естествена предпоставка за обмен. Едните предлагат нещо, а другите – търсят. 

Основополагащо за Хранкооп е доверието. Доверието е лично и се утвърждава с поддържането на дългосрочни взаимоотношения. Принципът на доверие служи като гаранция за качество и честност. При нас е по-важно да познаваме производителя и неговите методи на работа, отколкото да го подчиняваме на система от безлични критерии. Ние не отричаме системата за сертификация на биопроизводството и за контрол на качеството. Но има много възможни системи и критерии за чистота на производството. Обединяващо за тях е отношението на човека, който ги прилага. Уважението към природата и естествените процеси предполага по-чиста продукция и изключва вмешателство с така наречените интензивни техники за земеделие.

Познавайки производителите, ние им помагаме за реализация на продуктите и участваме в процесите на производство. Познавайки потребителите, знаем какво да им предложим и как да отгледаме вкусна храна. Стимулираме малки ферми и лични стопанства, които обслужват малки групи от потребители качествено и ефективно. По този начин се грижим по-добре и за себе си и за своята общност.